Geiser en gaskachel

Laat uw geiser en (gas)kachel jaarlijks onderhouden.

Een kachel of geiser moet bepaalde stoffen verbranden om voor warmte te kunnen zorgen. Die stoffen zijn meestal aardgas, hout of kolen. Als dat verbranden niet volledig gebeurt, ontstaat er koolmonoxide (CO). Dit kan optreden als de geiser niet goed is onderhouden. Er kan dan onvoldoende zuurstof bij de vlam komen. Zuurstof is een essentieel onderdeel voor de volledige verbranding.

Mogelijke indicaties voor koolmonoxide zijn:

  • De waakvlam van de geiser of gaskachel is oranje en hoger dan normaal. De vlam in een goed afgestelde geiser is blauw.
  • Beslagen ramen. De vrijkomende waterdamp wordt niet goed afgevoerd via het afvoerkanaal, waardoor de ramen beslaan.

De geiser en gaskachel moeten ieder jaar door een erkend installateur worden gecontroleerd en schoongemaakt. Een groot risico schuilt in het dichtstoppen van de luchttoevoer. Veel huizen zijn tegenwoordig goed geïsoleerd waardoor er nauwelijks zuurstof van buiten naar binnen kan. Om toch aan zuurstof te komen, hebben geisers en verwarmingstoestellen daar een aparte toevoer voor. Die toevoer mag niet afgesloten worden. Wees er tevens attent op dat de afvoer van de geiser op het gasafvoerkanaal is aangesloten en niet op het ventilatiekanaal. Als de geiser op het ventilatiekanaal is aangesloten worden giftige gassen door het hele huis verspreid, in plaats van dat de gassen via een afvoer naar buiten gaan.

Het is van belang om een schoorsteen regelmatig te laten vegen door een erkende schoorsteenveger. Als een schoorsteen verstopt raakt, kunnen gassen worden teruggekaatst de woning in met alle schadelijke gevolgen van dien. Ook voor het op tijd vervangen van de slang van uw gasstel. Ook hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Controleer de slang regelmatig op lekkage. Op de slang staat ook een datum. Let er op dat deze niet verlopen is.

Scroll naar boven